Generalforsamling 2024

28. februar 2024, kl. 19.30 – Sted: Tingvej 40, Brøns

 

Dagsorden:

 1. Velkomst v/Formand (Lars)
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning (Lars)
 4. Regnskab v/Kasserer (Flemming)
 5. Kontingent 2024/2025
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af revisor (Poul Jensen og Lydia Sørensen)
 8. Valg til bestyrelse: ingen på valg i år
  1. Valg af suppleanter
  2. Nuværende: Lars Kirstensen og Gitte N. Frandsen
 9. Eventuelt/Orientering

 

Forslag til bestyrelsen skal være meddelt senest d. 22-02.

OBS. Foreningen er vært med kage og kaffe efter dagsorden.