FISKEVAND

Regler for fiskeri i Brøns Å og Fyldegraven ved Vadehavsdiget

Fredningstider

Brøns Å er totalfredet i perioden 1. november til udgangen af februar (begge dage inklusive).

Dagkortsalg begynder 16. april. Kun medlemmer må fiske fra 1. marts.FISKEVAND


Mindstemål

Gedde: 60 cm
Laks: 40 cm
Havørred: 40 cm

Bækørred: 35 cm


Zulässige Mindestmaße für die Entname

Hecht: 60 cm

Lachs: 40 cm

Meerforelle: 40 cm

Forelle: 35 cm

Aal: 40 cm

Kort over fiskevand