FISKEVAND

Regler for fiskeri i Brøns Å og Fyldegraven ved Vadehavsdiget

Fredningstider

Brøns Å er totalfredet i perioden 1. november til udgangen af februar (begge dage inklusive).

Dagkortsalg begynder 16. april. Kun medlemmer må fiske fra 1. marts.

 

Mindstemål

Gedde: 60 cm
Laks: 40 cm
Havørred: 40 cm

Der opfordres til at genudsætte alle bækørreder, så denne fisk også kan findes i åen fremover.
Nedfalds (udlegede) laks og havørreder skal genudsættes.

Kort over fiskevand