Regler

Regler for fiskeri i Brøns Å og Fyldegraven ved Vadehavsdiget

Fredningstider

Brøns Å er totalfredet i perioden 1. november til udgangen af februar (begge dage inklusive).

Dagkortsalg begynder 16. april. Kun medlemmer må fiske fra 1. marts.FISKEVAND


Mindstemål

  • Gedde: 60 cm
  • Laks: 40 cm
  • Havørred: 40 cm
  • Bækørred: 35 cm

Kort over fiskevand