Om os

På Generalforsamling den 28-2-2023 blev en ny bestyrelse valgt:

En fantastisk fin generalforsamling er overstået og der blev valgt en ny bestyrelse med mange nye medlemmer.
Den nye bestyrelse består af:
Lars Atzen (Lodsejer)
Daniel Wollmann
Flemming Olesen
Jens Peter Bjerrum (Lodsejer)
Solveig Busch
Gitte Niemann Frandsen
Lars Kristensen
Poul Jensen (Lodsejer)

Medlemmerne står i vilkårlig rækkefølge.
Foreningen skal konstituere sig på kommende møde
TILLYKKE TIL ALLE MED VALGET

formand@broens-aa.dk

vandpleje@broens-aa.dk