Generalforsamling 2021

Dagsorden:

 1. Velkomst v/Formand (Henrik)
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning (Henrik)
 4. Regnskab v/Kasserer (Hanne)
 5. Indkomne forslag: Indrapportering af fangede havørred/bækørred. (præmie til største hav/ bækørred fanget i året. Evt udløsning af et årskort.) (Daniel)
 • Arbejdsgruppe (Daniel)

  Lad os forsøge igen, der er mange nye medlemmer ved åen, der gerne vil være med til at

   gøre en indsats.)

 • Fiske platform (Daniel)
 • Overgange over fyldegravene ved slusen samt de små bække.

(15 m telefon pæle er måske skaffet kvit og frit. ) (Daniel, Steffen)

 1. Valg af revisor (Regina og Søren)
 2. Valg til bestyrelse
  1. På valg er Lars (Ønsker genvalg), Peter, Daniel og Gitte
   1. Valg af suppleant, vi mangler en
 3. Eventuelt/Orientering

Medlemmer kan låne en buskryder som befinder sig på Tingvej 59 i Brøns, til at rydde fiskepladser langs åen. (Lars)

Fældning af træer i svingene, fra Møllen og til grøde samle pladsen i skoven, vi må gerne for kommunen. (Lars)

9. Mødet hæves