Generalforsamling 2022

Generalforsamling

Fiskeriforening for Brøns Å med tilløb

17. februar 2022, kl. 19.00

Skærbækcenteret

Dagsorden:

 1. Velkomst v/Formand (Henrik)
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning (Henrik)
 4. Regnskab v/Kasserer (Hanne)
 5. Kontingent 2023/2024
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af revisor (Regina og Søren)
 8. Valg til bestyrelse
  1. På valg er Henrik, Hanne og Gitte
   1. Valg af suppleant, vi mangler en
 9. Eventuelt/Orientering