Generalforsamling 2023

28. februar 2023, kl. 19.00 , Skærbækcenteret

Dagsorden:

 1. Velkomst v/Formand (Lars)
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning (Lars)
 4. Regnskab v/Kasserer (Hanne)
 5. Kontingent 2024/2025
 6. Indkomne forslag – ingen
 7. Valg af revisor (Regina og Søren – ønsker ikke genvalg)
 8. Valg til bestyrelse
  1. På valg er Lars, Daniel, Peter, Gitte, Steffen
  2. Henrik og Hanne er ikke på valg men ønsker ikke at fortsætte
 9. Eventuelt/Orientering